SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu Italije kada se prijavite za registraciju zastave Italije. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti italijansku MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija pasoša/lične karte
  • Kopija ugovora o prodaji/kupoprodaji
  • Kopija dokumenta o registraciji
  • Certifikati CE deklaracije opreme
  • Slike serijskog broja opreme, HEX ID ako postoji EPIRB uređaj
  • Kopija navigacijske dozvole

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan