MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI / радио в Италия, когато кандидатствате за регистрация под флага на Италия. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио MMSI за Италия за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от паспорт/лична карта
  • Копие от договор за покупко-продажба/продажба
  • Копие от документа за регистрация
  • Сертификати за декларация CE на оборудването
  • Снимки на серийния номер на оборудването, HEX ID, ако има EPIRB устройство
  • Копие от лиценз за навигация

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани